Integritetspolicy

Integritetspolicy

Genom att handla hos Telegrossen accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

1. Vilken information vi samlar in

Via olika sätt kan du via butiken dela din information med oss t.ex via köp, nyhetsbrev eller kontaktar vår kundtjänst

 • Din info – Namn, e-post, telefonnummer, faktura- och leveransadress, personnr, betalinformation av olika slag
 • Information om dina köp.
 • Upplysningar (finansiell information).
 • Enhetsinformation/Beteendemönster – Exempelvis från vilken typ av mobil du besöker vår hemsida samt hur våra tjänster nyttats.
 • Användarinformation – t.ex. hur du använder vår sida samt via vilken typ av enhet.

2. Vad gör vi med din information

Syftet med att behandla dessa uppgifter är för att skapa en så bra användarupplevelse som möjligt samt att utveckla sidan efter våra kunders intressen, vad används dina uppgifter till:

 • Verifiera ålder samt genomföra köp.
 • Vid administration för utveckling och förbättring av system
 • I marknadsföringssyfte samt att ge förmåner och rabatter. Detta sker även via nyhetsbrev
 • Skapa en bättre användarupplevelse via cookies samt spara webinställningar. För att marknadsföra relevant information.
 • Vid kundundersökningar ta hjälp av dig som konsument.
 • För att förbättra vårt sortiment och de system som används.
 • Hantera samt underlätta hantering via kundtjänstärenden, förfrågningar och liknande.
 • Förebygga och förhindra brott genom att utreda information.
 • För att dela med sig av samt ta del av utvärderingar av produkter eller tjänster.
 • Följa lagar och regler t.ex bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande.
 • För att via kommunikation med dig använda uppgifter via telefon och mail.
 • Det finns alltid möjlighet för avregistrering från våra nyhetsbrev och dessa beaktas skyndsamt

3. Vilka vi delar din information med

För att leverera varor och tillhandahålla produkter förbehåller vi oss rätten att kunna dela informationen med tredje parter.

 • För frakt leverantör ska utföra sina tjänster korrekt delas din information med dessa leverantörer: t.ex Postnord, DHL Freight eller DHL Express
 • De betal- och kreditbolag som vi samarbetar med är Svea Ekonomi. Dessa kan komma att ta en kreditupplysning på dig och för att hantera betalningar delas även dina uppgifter med dessa.
 • Information kan delas med myndigheter till följ av lagkrav t.ex skatteverket och polisen.

4. Säkerhet och rättigheter

Dina rättigheter i samband med behandling av dina personuppgifter:

 • Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part och endast våra anställda eller leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter får ta del av dessa.
 • Vi kommer att genomföra regelbundna gallringar i syfte att ta bort personuppgifter som inte längre behövs. När data sparas för andra syften t.ex för att uppfylla krav på bokföring sparas endast uppgifter så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Dina personuppgifter kommer endast sparas så länge som de behövs för att upprätthålla syftet i vår policy.
 • Din rätt att begära ut dina uppgifter är kostnadsfri och vi kommer snarast behandla ärendet. Du har även möjlighet att få felaktig information ändrad.
 • Möjligheten att bli raderad finns alltid men kan komma att avslås om det finns legala skyldigheter för oss att spara dessa.
 • Du kan närsomhelst be om att återkalla dina samtycken som du givit oss.
 • Personuppgiftsansvarig är AS87 AB som är ett svenskt företag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559192–2868 och har sitt säte i Örebro. I det fall du har frågor angående hantering av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via mail.
 • Datainspektionen är den tillsynsmyndighet i Sverige som övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen.

5. Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten till ändringar och uppdatera denna policy löpande.